HIRAL DESAI
SFM : 54
ABHISHEK MOHANTY
SFM : 63
SURAJ BHAGAT
SFM : 83
VAIBHAV SRIVASTAVA
SFM : 64
DIKSHA PURKAYASTHA
SFM : 63
KUNDAN KUMAR BURNWAL
SFM : 62

SURBI AGARWAL
SFM : 70
RASHMI RUNGHTA
SFM : 87
SWETA BHARUKA
SFM : 60
EISHANI KEDIA
SFM : 82
SURAJ PRATAP SINGH
SFM : 94
TUFAN GOSWAMI
SFM : 70